• Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: ReacT  
Форум » Сs1.6 (подачи в клан) » правило cw » valdīja cw - правило cw
valdīja cw - правило cw
ReacTДата: Вторник, 16.Июл.2013, 02:28 | Сообщение # 1
īpašnieks
Группа: (Гл.АДМИН)
Сообщений: 3
Репутация: 1
Статус: offline
(RUS)

ClanWar проводится в случае обоюдного согласия участвующих кланов.

1) В момент проведения CW должно работать HLTV для просмотра и записи игры.(решается кто будет писать демку в разговоре Клан лидеров)

2) Матч начинается, как только на сервере находятся 10 человек и 1 админ.

3) Максимальное количество раундов за карту: 30

4) Максимальная длительность раунда: 1 минута 45 секунд

5) Первый раунд проводиться на ножах. Команда, выигравшая раунд выбирает сторону, за которую начинает играть первую половину матча: за Контр-Террористов или Террористов.

6) После 15 раундов команды меняются сторонами и игра продолжается.

7) Команда, выигравшая 16 раундов по сумме сторон, является победителем матча.

8) В случае ничьи после подсчета, команды играют 6 дополнительных раундов (3 раунда команды играют за одну сторону, потом команды меняются местами и следующие 3 раунда играют за другую сторону). Если в результате тех 6 раундов все еще будет ничья, то будут игратьcя новая переигровка по 3 раундов за каждую сторону.

9) Официальные карты: de_dust2, de_cbble, de_nuke, de_train, de_inferno.

10) Запрещается использовать нестандартные модели, спрайты, материалы и другие части игры, изменяющие ее функциональность и дающие игроку преимущество и/или вносящие изменение в код клиентской или серверной части игры.

11) Запрещается использовать баги карт.

12) Игроки команды могут общаться голосом между собой.

13) Запрещена покупка щита.

14) Разрешена остановка сервера (Pause) по просьбе капитана любой команды или по решению проводящего ClanWar.

15) Игрок в определенный раунд может иметь при себе любой тип гранат.

16) Разрешены подсадки.

17) Разрешено кидать гранаты через здания на картах de_dust2 и de_inferno.

18) Любой игрок, нарушивший правила, может быть наказан администратором, проводящим ClanWar.

19) Все прочие ситуации, не оговоренные данными правилами, решаются Клан Лидерами команд.

20) Незнание правил не освобождает от ответственности за их несоблюдение, поэтому всем необходимо с ними хорошо ознакомиться.
21) AWP Запрешено!

(LV)

ClanWar tiek veikts piedalošos klanu appusīgas piekrišanas gadījumā.

1) CW grāmatošanas momentā ir jāstrādā HLTV, lai caurskatītu un spēles ieraksta.(nolemj kas uzrakstīs демку sarunā līderu Klans)

2) Mačs iesākas, līdzko uz servera atrodas 10 человек un 1 админ.

3) Maksimāls raundu daudzums par karti: 30

4) Maksimāls raunda ilgums: 1 minūte 45 sekundes

5) Pirmais raunds tikt veiktam uz nažiem. Komanda, kas ievinnēja raundu izvēlas malu, par kuru sāk spēlēt pirmo mača pusi : par Контр-Террористов vai Teroristiem.

6) Pēc 15 komandas raundiem mainās ar malām un spēle turpinās.

7) Komanda, kas ievinnēja 16 raundus pa malu summu, ir mača uzvarētājs.

8) gadījumā neizšķirti pēc aprēķināšanas, komandas spēlē 6 papildus raundus(3 raundus komandas spēlē par vienu malu, pēc tam komandas mainās dažuviet un nākamie 3 raundi spēlē par citu malu). Ja to rezultātā 6 raundi arvien būs neizšķirts, tad būs игратьcя jauna pārspēlēšana pēc 3
 raundu par katru malu.

9) Oficiālas kartes: de _ dust2, de _ cbble, de _ nuke, de _ train, de _ inferno.

10) Aizliedz izmantot nestandarta modeļus, спрайты, materiālus un citas daļas spēles, kas izmaina tās funkcionālu un dod spēlētājam priekšrocību un/vai iemaksājoši spēles izmaiņas klientu vai servera daļas kodā.

11) Aizliedz izmantot баги gokartu.

12) komandas Spēlētāji var komunicēt ar balsi savā starpā.

13) ir Aizliegts vairoga pirkums.

14) ir Atļauta servera(Pause) apstādinašana pēc jebkādas komandas kapteiņa lūguma vai pa lēmumu pavadošā ClanWar.

15) Spēlētājs noteiktā raundā var būt pie sev jebkādu granātu tipu.

16) ir Atļautas papildstādīšanas.

17) Atļauts sviest granātas caur ēkām uz de _ dust2 un de _ inferno kartēm.

18) Jebkāds spēlētājs, kas pārkāpa likumus, var būt sodīts ar administratoru, pavadošais ClanWar.

19) Visas pārējās situācijas, ko neaprunāja dotie likumi, nolemj Klans ar komandu Līderiem.

20) likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības par to neieturēšanu, tādēļ visiem nepieciešams ar tiem ir labi iepazīties.


21) AWP ir Aizliegts !
 
Форум » Сs1.6 (подачи в клан) » правило cw » valdīja cw - правило cw
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Посетившие сайт за текущий день
=]( "SIA" 20.08.2007 - 2020 ) E-mail: react@colony.clan.su